Spolupráce se složkami IZS při dopravní nehodě

Městská policie pravidelně spolupracuje se složkami IZS, především s OOP KNO a JPO KNO, ale i tam, kde je potřeba a sahá naše místní působnost.

Zde jsme například spolupracovali při dopravní nehodě, kde nejčastěji usměrňujeme dopravu pro zmírnění kolon, předcházení dalších komplikací a usnadnění práce Policii ČR při šetření.

Call Now Button