Měření úsekové rychlosti se provádí na silnici č. I/11 v obci Lípa nad Orlicí

Od 01.04.2022 byl spuštěn ostrý provoz úsekového měření rychlosti umístěného na silnici č. I/11 v obci Lípa nad Orlicí. Měření rychlosti zde provádíme v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Jde o měření obou směrů automatizovaným systémem bez obsluhy a stanoviště pro měření rychlosti bylo schváleno Policií ČR.

Městská police Kostelec nad Orlicí používá při měření rychlosti jízdy řádně ověřená stanovená měřidla, schváleného typu, jejich výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.