kontrolní činnost

kontrolní činnost

Dne 29. 6. 2020 od ranních hodin kostelečtí strážníci průběžně monitorovali tok řeky a místního potoka z důvodu zvyšující se hladiny vlivem nepřetržitého deště. Kontrola byla zaměřena  na případnou pomoc…
neprůjezdná přístupová cesta

neprůjezdná přístupová cesta

Dne 29. 6. 2020 strážníci zjistili neprůjezdnou přístupovou cestu k rekreačnímu objektu z důvodu spadlého stromu vlivem podmáčené půdy.  V rámci spolupráce kontaktována JPO Kostelec nad orlicí, která zajistila pořez…
podezřelé zavazadlo

podezřelé zavazadlo

Dne 24. 6. 2020 přijala MP Kostelec n. O. telefonické oznámení o odloženém, a podezřelém zavazadlu v centru města. Kostelečtí strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde nalezli odložený cestovní kufr,…
Kontrola toku řeky Orlice

Kontrola toku řeky Orlice

Kostelečtí strážníci po bleskové povodni a z důvodu přetrvávajícího deště průběžně kontrolovaly stav hladiny řeky Orlice a dále monitorovali propustnost pod mosty a samotného splavu.
Blesková povodeň

Blesková povodeň

Hlídka Městské policie Kostelec nad Orlicí během bleskové povodně okamžitě reagovala a ve spolupráci s velitelem zásahu HZS dočasně uzavřela provoz na komunikaci zalité přívalovou vlnou.
kontrola rekreačních zařízení

kontrola rekreačních zařízení

Kostelečtí strážníci realizovali ve dnech 15. až 17. června jednu z mnohých  kontrol  zaměřenou na zabezpečení zahradních objektů v katastru Kostelce nad Orlicí. Na některé z kontrolovaných zahrad  a chat umístili…
Usměrňování silničního provozu

Usměrňování silničního provozu

Dne 12. 5. 2020  strážníci  MP usměrňovali silniční provoz na komunikaci I/11 vedoucí přes Kostelec nad Orlicí po dobu řešení dopravní nehody OO PČR. Dále poskytli zázemí na služebně MP…
Asistence

Asistence

Kostelečtí strážníci přijali dne 5. 5. 2020 po poledni oznámení o náhlé zástavě oběhu u osoby v čekárně ordinace lékaře. Po neprodleném příjezdu na místo, strážníci po dobu zásahu usměrňovali…
Koronavirus – preventivní činnost MP

Koronavirus – preventivní činnost MP

Kostelečtí strážníci se od prvních dnů vyhlášeného nouzového stavu prioritně věnují osvětě a   preventivní kontrolní činnosti se zaměřením na zákaz pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (použití…
Koronavirus

Koronavirus

Na ochranu zdraví občanů Kostelce n. O dohlédnou i kostelečtí strážníci Vzhledem k závažnosti aktuální situace je v zájmu nás Všech dodržovat vyhlášená opatření Kostelečtí strážníci se v té to…