Spadlé elektrické vedení

Spadlé elektrické vedení

Dne 4. 3. 2019 přijali kostelečtí strážníci telefonické oznámení o požáru porostu v okrajové části katastru města.  Po příjezdu na místo dle požadavku velitele zásahu JPO Kostelec nad Orlicí usměrňovali…
Černé skládky

Černé skládky

Počátek jarních měsíců je spojený s úklidem chat, zahrádek a jiných míst. Přestože je v našem městě otevřeno sběrné místo pro odkládání odpadu, kde každý občan s trvalým bydlištěm v…
První pomoc

První pomoc

Dne 2. března přijala hlídka MP telefonické oznámení o muži, který upadl a nehybně leží na chodníku.  Hlídka se neprodleně dostavila na označené místo, zde ležícímu a nereagujícímu muži poskytla první…
Asistence při záchraně seniora

Asistence při záchraně seniora

Dne 1. 3. 2019 přijala  hlídka kosteleckých strážníků telefonickou žádost o pomoc u nehybného muže  na schodišti v obytném domě. Po příjezdu nalezen ležící muž na schodišti. Tento při vědomí,…
Nezabezpečené osobní motorové vozidlo

Nezabezpečené osobní motorové vozidlo

Kostelečtí strážníci dne 27. 2. během preventivní činnosti v terénu nalezli v jedné z frekvetovaných ulic města neuzamčené osobní motorové vozidlo. Na základě provedené lustrace kontaktovali provozovatele, ten se dostavil…
Usměrňování silničního provozu

Usměrňování silničního provozu

Dne 27. 2. 2019 kostelečtí strážníci na žádost dodavatele stavby usměrňovali silniční provoz na komunikaci I/11 z důvodu nájezdu stavební techniky na přilehlé staveniště.
Kontrola chatové lokality

Kontrola chatové lokality

Dne 21. února 2019 provedli strážníci jednu z mnoha  kontrol chatové lokality "Štědrá".  Cílem kontroly bylo, jako vždy snížení možného protiprávního jednání v dané lokalitě. Kontrola proběhla bez zjištěných  závad…
Neuzamčené motorové vozidlo

Neuzamčené motorové vozidlo

Dne 14. 2. 2019 po 16 hodině kostelečtí strážníci během preventivní kontrolní činnosti spatřili osobní motorové vozidlo, které nebylo zabezpečeno, klíčky se nacházeli v zámku dveří.  Strážníkům se podařilo majitele…
Dopravní nehoda

Dopravní nehoda

Dne 12. 2. 2019 byla hlídka kosteleckých strážníků povolána k dopravní nehodě motorového vozidla, spolupráce se složkami IZS, dle požadavku velitele zásahu HZS strážníci po dobu likvidace následků a šetření…
Dopravní nehoda

Dopravní nehoda

Dne 11. 2. 2018 přijala MP oznámení o dopravní nehodě v katastru města. Na místě dle požadavku velitele zásahu usměrňování  kyvadlově silničního provozu v místě nehody po dobu šetření policí…