Odstranění velké větve

Hlídka městské policie dostala telefonickou informaci, že v ulici U Kapličky je zlomená velká větev a visí nad komunikací – hrozí její pád na komunikaci. Pro odstranění větve spolupráce s JSDH KNO a HS RK.

Call Now Button