Dohled nad hladinou řek

Při vyhlášení povodňového stupně hlídka pravidelně kontroluje hladinu toku a případně znemožňuje přístup na zaplavená místa.

Call Now Button