Dozor na přechodu pro chodce

Dozor na přechodu pro chodce

Započetím školního roku se každý všední den ráno setkáte s kosteleckými strážníky na přechodu pro chodce na frekventované komunikaci procházející takřka středem města, kde dohlížejí na bezpečný přechod školáků.