letní preventivní činnost

letní preventivní činnost

V posledních horkých dnech  kostelečtí strážníci realizovali cestou prevence kontroly zaparkovaných motorových vozidel z důvodu případného opomenutí řidiče, kdy dojde  ve vozidle k uzavření dítěte nebo zvířete. Do dnešního dne nebylo nutno strážníky…
usměrňování silničního provozu

usměrňování silničního provozu

Dne 12. 7. 2023 byli kostelečtí strážníci kontaktováni OO PČR s žádostí o spolupráci s  uzavřením komunikace I/11 z důvodu nehody 5 motorových vozidel. Strážníci komunikaci nejprve zcela dle požadavku…