Na žádost majitele realizovala hlídka kosteleckých strážníků  13. 7. 2022odchyt hada – užovky na soukromé zahradě. Po odchytu tato vypuštěna  do volné přírody.

Written by Petr Černohorský