Dne 23.8. 2019 zrealizovali kostelečtí strážníci jednu z nepravidelně se opakujících se akcí – kontrola vybydlených objektů. V jednom z volně přístupných objektů byla nalezena osoba. Po provedení nezbytných opatření tato z budovy vykázána.

Written by Petr Černohorský