usměrňování silničního provozu

Dne 1. 11. 2022 přijali kostelečtí strážníci žádost o asistenci na místě uniklých ropných látek na komunikaci. Po dostavení na místo spolupráce s JPO Kostelec nad Orlicí. Na žádost velitele zásahu po dobu úklidu komunikace usměrňování silničního provozu.