Oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • požadovat vysvětlení
 • vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů údaje
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • ke vstupu do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky
 • použití psa
 • použití služební zbraně
 • zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných