Roj bodavého hmyzu

Roj bodavého hmyzu

Během preventivní kontrolní činnosti kostelečtí strážníci spatřili tvořící se roj bodavého hmyzu uvnitř kontejneru na separovaný odpad. Po konzultaci s odborníkem byl proveden postřik z důvodu bezpečnosti, jak procházejících osob…
Bezpečnostní doprovod

Bezpečnostní doprovod

Na žádost odboru sociálních věcí proveden strážníky bezpečnostní doprovod  referentek do místa bydliště řešené klientky, jednání proběhlo bez závad.
Kontrola vybydlených objektů

Kontrola vybydlených objektů

Na základě vlastní činnosti realizují kostelečtí strážníci kontroly vybydlených domů v katastru města, kde je mimo jiné podezření na zdržující se závadové osoby narušující veřejný pořádek. Při jedné z těchto kontrol byli…
Usměrňování silničního provozu

Usměrňování silničního provozu

Dne 30. 7. 2019 kostelečtí strážníci ve spolupráci  s kolegy z OO PČR a  na jejich žádost usměrňovali silniční provoz z důvodu šetření dopravní nehody na komunikaci druhé třídy na…
Pohřešovaný

Pohřešovaný

Dne 27 .7. 2019 přijata žádost OO PČR o spolupráci při pátrání po pohřešované osobě. Při kontrole katastru byl hledaný muž hlídkou MP nalezen prochladlý s úrazem hlavy. Kontaktována hlídka…
Kontrola vybydlených objektů

Kontrola vybydlených objektů

Dne 23. 7. 2019 proběhla jedna z periodických kontrol vybydlených objektů v katastru města, kde dochází k častým vniknutím různých nepřizpůsobivých osob do těchto objektů. Strážníci tentokrát nikoho nemuseli vykazovat, objekty…
Podnapilý a dezorientovaný muž

Podnapilý a dezorientovaný muž

Dne 19. 7. 2019 přijali kostelečtí strážníci oznámení o ležícím muži nedaleko Palackého náměstí. Na místě nalezli poraněného muže, který jevil známky podnapilosti.  Na místě bylo muži poskytnuto strážníky předlékařské…
Kontrolovaná mládež

Kontrolovaná mládež

Dne 18. 7. 2019 proběhala v natipované lokalitě jedna z mnoha kontrol zaměřená na požívání alkoholických nápojů mládeží. V již dříve sledovaném městském parku provedli kostelečtí strážníci dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu u…
Opilost

Opilost

Dne 18. 7. 2019 přijali kostelečtí strážníci oznámení, že v ulici Zoubkova leží žena na chodníku a oznamovatel má obavu o její zdraví. Na místo se neprodleně dostavila hlídka strážníků,…
Had u domovních  dveří

Had u domovních dveří

Dne 11. 7. 2019 přijala hlídka kosteleckých strážníků žádost o pomoc z důvodu nalezeného hada před vchodem do domu. Strážníci se dostavili na místo, kde nalezli užovku obojkovou. Tuto odchytili…