I v období po svátku zesnulých  se kostelečtí strážníci průběžně věnují kontrolám místního hřbitova z důvodu zde umístněné výzdoby hrobů.

Written by Petr Černohorský