V posledních horkých dnech  kostelečtí strážníci realizovali cestou prevence kontroly zaparkovaných motorových vozidel z důvodu případného opomenutí řidiče, kdy dojde  ve vozidle k uzavření dítěte nebo zvířete. Do dnešního dne nebylo nutno strážníky řešit žádný takový případ.

Written by Petr Černohorský