Dne 12. 7. 2023 byli kostelečtí strážníci kontaktováni OO PČR s žádostí o spolupráci s  uzavřením komunikace I/11 z důvodu nehody 5 motorových vozidel. Strážníci komunikaci nejprve zcela dle požadavku OO PČR uzavřeli a motorová vozidla ve spolupráci s příslušníky PČR odkláněli na objízdnou trasu  a  to až do odklizení  havarovaných motorových vozidel a zprůjezdnění komunikace.

Written by Petr Černohorský