Od 12. 6. 2023 již nemá ve výbavě MP Kostelec n. O. zařízení AED, toto je výše uvedeným dnem převedeno a odevzdáno Městu Kostelec nad Orlicí. Nově bude přístupné veřejnosti u vstupu do budovy „B“ Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.

Written by Petr Černohorský