Dne 28. 5. 2023 se kostelečtí strážníci zúčastnili na pozvání organizátora  ( KOS) dětského dne na místním koupališti. Zde si děti prohlédli  techniku, kterou strážníci používají. Seznámily se  s výkladem s dopravním značením včetně důležitých telefonních čísel.

Written by Petr Černohorský