Ve dnech 3. 5. až 9. 5. 2023 kostelečtí strážníci poskytli součinnost z důvodu dopravní nehody. Převrácený tahač s návěsem a následný únik ropných látek. Kostelečtí strážníci v první den nehody dle pokynu velitele zásahu uzavřeli komunikaci ve směru na Svidnici a to na dvou příjezdových místech po celou dobu zásahu. Spolupráce s JPO K. n. O., HZS RK a OO PČR K. n. O. V následných dnech dle požadavku specializované firmy a odboru životního prostředí  strážníci usměrňovali kyvadlově silniční provoz v době odtěžení kontaminované zeminy.

Written by Petr Černohorský