S příchodem prvních pěkných dní opět realizují kostelečtí strážníci  pravidelné kontroly dětských hřišť.

Kontroly jsou zaměřeny  na případné nálezy nebezpečného materiálu, na stav herních prvků ( spolupráce s odborem města – správa majetku) a v neposlední řadě na dodržování provozních řádů.

Written by Petr Černohorský