Jízda na kole po chodníku je protiprávní, přesto se na chodnících cyklisté objevují. Neuvědomují si, že mohou ohrozit nejen chodce, ale také sebe. Kostelečtí strážníci se opět začínající cyklistickou sezónou na tyto přestupky více zaměří, aby předešli případným kolizím.

Jízda na kole po chodníku je obzvlášť nebezpečná na frekventovaných místech, jako je například centrum města. Žádáme  cyklisty, aby respektovali dopravní předpisy a využívali pro jízdu na kole části komunikací k tomu určených.

Written by Petr Černohorský