Kostelečtí strážníci se se mimo svou běžnou činnost zaměřili také na dodržování přenosného dopravního značení v rámci objízdné trasy z důvodu uzavírky komunikace v Borohrádku. Namátkové kontroly jsou v ulici Chaloupkova a na komunikaci III/3162 z důvodu zákazu vjezdu nákladních motorových vozidel.

Written by Petr Černohorský