Dne 23.3.2022 kostelečtí strážníci v dopoledních hodinách poskytli  na žádost pomoc spočívající v usměrňování silničního provozu (komunikace a přilehlý chodník) v centru města z důvodu z důvodu zde probíhajících přípravných stavebních prací na bytovém domě.

Written by Petr Černohorský