Nalezenou peněženku s doklady převzali dne 21.1. 2023 kostelečtí strážníci od poctivého nálezce. Po prověření a nezbytných úkonech byla kontaktována dohledaná majitelka a ještě téhož dne si nález převzala.

Written by Petr Černohorský