Vzhledem k současnému vývoji počasí, tání sněhu na horách s kombinací deště, kostelečtí strážníci, kromě své další každodenní činnosti, sledují stav hladiny řeky Orlice. Tak aby v případě vylití toku či zjištění naplavených překážek operativně kontaktovali příslušná místa.

Written by Petr Černohorský