Silvestrovské veselí je spojeno s používáním zábavní pyrotechniky (světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí apod.). Bohužel každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče i zdravotnickou záchrannou službu.

 

Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze u ověřených prodejců a takovou, která je na český trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme.

 

Několik doporučení pro použití zábavné pyrotechniky

 

  • Dbejte na to, aby při používání zábavní pyrotechniky nebylo ohroženo zdraví ani majetek váš či někoho dalšího.
  • S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.
  • Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.
  • Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky.
  • Zásadně s nevybuchlou pyrotechnikou dále nemanipulujte, nepokoušejte se ji opětovně aktivovat.

Written by Petr Černohorský