Dne 19. 12. 2022 přijali kostelečtí strážníci telefonické oznámení o neprůjezdné komunikaci v katastru města z důvodu spadlého stromu. Po zjištění stavu na místě  za použití vlastních prostředků komunikaci zprůjezdnili a dále provedli nezbytné úkony.

Written by Petr Černohorský