Dne 10. 12. 2022 kostelečtí strážníci byli přivoláni do místní restaurace, kde se nacházel poraněný muž v podnapilém stavu. Zranění si způsobil svým nekoordinovaným pohybem. Strážníci muži poskytli před příjezdem RZ D RK předlékařské ošetření. Jelikož se muž střídavě  vlivem požitého alkoholu choval agresivně bylo požito donucovacích prostředků. Na žádost posádky RZS byl poskytnut bezpečnostní doprovod do nemocnice RK.

Written by Petr Černohorský