Dne 2.5. 2022 přijala služba kosteleckých strážníků oznámení  – kouřící odpadkový koš. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, zde zjištěn začínající plamen v odpadové nádobě. Ve spolupráci s místním obyvatelem koš uhašen. Následnou kontrolou nezjištěno poškození.

Written by Petr Černohorský