Dne 30.11.a 1.12. 2022 se kostelečtí strážníci vydali na kontrolu chatových lokalit –  Štědrá a Kozodry.  Zkontrolovali desítky objektů a to s  pozitivním výsledkem- bez poškození, narušení či vniknutí. Tak, jak je u kosteleckých strážníků zvykem po  kontrole objektu u většiny z nich zanechali pro majitele oznámení o provedené kontrole s vyznačením data kontroly a výsledku kontroly.

Written by Petr Černohorský