Dne 1. 11. 2022 přijali kostelečtí strážníci žádost o asistenci při odstranění uniklé ropné látky na komunikaci. Po neprodleném dostavení na místo spolupráce s JPO Kostelec nad Orlicí a na žádost velitele zásahu po dobu úklidu komunikace usměrňování silničního provozu.

Written by Petr Černohorský