Dne 31. 10. 2022 přijala Městská policie Kostelec nad Orlicí oznámení od zaměstnavatele, že se zaměstnanec  nedostavil do práce a není ho možné kontaktovat. Strážníci se neprodleně dostavili do bydliště  muže, aby zjistili, skutečný stav věci.  Na opakované zvonění a bušení na dveře nebylo reagováno. Taktéž nebylo reagováno na opakovaný pokus telefonického spojení, zvonění mobilního telefonu však bylo slyšet z bytu. Jelikož nikdo nereagoval a hrozilo, že je muž ohrožen na životě, rozhodla se hlídka využít jedno ze svých oprávnění a byt otevřela.  Po vstupu byl muž nalezen v hlubokém spánku a jak sám uvedl po „dlouhé  probdělé noci “.

Spolupráce s JPO Kostelec nad Orlicí, HZS RK a RZ RK.

Written by Petr Černohorský