Již v měsíci říjnu kostelečtí strážníci zintenzivnili preventivní kontroly zaměřené na zahrádkářské a chatové lokality v katastru města Kostelec n. O.

Cílem této prevence je přesvědčit se, zda objekty nenesou známky vloupání a na případný pohyb závadových osob v těchto lokalitách.

Tento týden se strážníci zaměřili na lokalitu Grunda a Štědrá.

Written by Petr Černohorský