Návštěvníci hřbitova by na parkovišti v motorových vozidlech neměli ponechávat drahé věci na viditelném místě. Je vhodné si cenné věci dát alespoň do zavazadlového prostoru, aby nevzniklo pro zloděje lákadlo.

Na místním hřbitově se v tomto období ve zvýšené míře vyskytují kostelečtí strážníci, kteří kontrolují dodržování pořádku a působí zde preventivně

Je třeba, aby každý návštěvník hřbitova byl obezřetný.  Zloději se nezastaví před ničím a jsou schopni při chvilkové nepozornosti okrást návštěvníky  u hrobu svých nejbližších.

 

Written by Petr Černohorský