Zvýšenou pozornost místnímu hřbitovu každoročně věnuje před a v období svátku zesnulých kostelecká městská policie. V tomto období se zvyšuje riziko některých nešvarů, jako je vandalismus či drobné krádeže, a proto zde provádíme častější kontroly včetně lokalit, které mají s hřbitovem spojitost. Samozřejmostí jsou častější přímé pochůzky ve výše uvedené lokalitě.

Written by Petr Černohorský