Dne 30. 9. 2022 se kostelečtí strážníci zúčastnili společně se složkami IZS  dne ukázek pro ZŠ Komenského, Kostelec nad Orlicí. Na místě se mohli žáci blíže seznámit s prací městské policie, prohlédnout si výstroj, výzbroj , užívanou techniku a klást strážníkům jakékoliv otázky  z běžného dne práce strážníků.

Written by Petr Černohorský