Od poloviny července 2022 monitorují bezpečnost sběrného dvora v Kostelci nad Orlicí nové kamery napojené na městský kamerový a dohledový systém, který obsluhuje městská policie.

Nový kamerový bod umístěný na budově technických služeb byl osazen celkem dvěma kamerami, z nichž jedna monitoruje příjezdovou bránu do areálu a druhá kamera monitoruje vlastní sběrný dvůr.

Written by Petr Černohorský