Součástí každodenní práce kosteleckých strážníků je i sběr použitých injekčních stříkaček a jehel. V katastru města Kostelec nad Orlicí se jedná  jen o jednotky během roku.

Použité stříkačky a jehly strážníci zjišťují v rámci vlastní činnosti v katastru  města nebo oznámením spoluobčanů.  Následná likvidace probíhá předáním specializované firmě.

Written by Petr Černohorský