15.6. v odpoledních hodinách byl kosteleckým strážníkům nahlášen únik oleje na komunikaci. Po příjezdu na místo a zjištění rozsahu předali  místo JPO Kostelec nad Orlicí a po dobu likvidace uniklého oleje kolegy z JPO usměrňovali  silniční provoz.

Written by Petr Černohorský