Dne 8.6.202 přijali kostelečtí strážníci  žádost o odchyt hada, který pohyboval na soukromé zahradě. Strážníci  identifikovali, že se jedná o užovku obojkovou, tuto odborně odchytli a uložili do přepravního boxu. Po té byla užovka vypuštěna do volné přírody.

Written by Petr Černohorský