I v době, kdy jsou rekreační objekty   již užívány majiteli kostelečtí strážníci  nadále tyto lokality kontrolují a svou přítomností eliminují možné negativní jevy.

Written by Petr Černohorský