Kosteleckým okrašlovacím spolkem byl dne 28.5. uspořádán  tradiční dětský den na místním koupališti. Kostelecká městské policie nabídla dětem prohlídku služebního vozu a vyzkoušení balistických a taktických vest včetně příslušenství. Dále byla dětem nabídnuta zkouška služební výstroje a výzbroje strážníků a předvedení včetně  vyzkoušení odchytové techniky. Děti zájem projevily ve velké míře a náležitě si svůj den užívaly.

Written by Petr Černohorský