Dne 9.4.2022 nahlášen strážíkům MP odchycený papoušek  ARA, k vyzvednutí u nálezce, tel.: 606 644  707.

Written by Petr Černohorský