Dne 29.4. 2022 kostelečtí strážníci převzali od poctivého nálezce  nalezenou peněženky s doklady a hotovostí. Po provedení nezbytných úkonů kontaktovali majitele, který se následně dostavil na služebnu MP, kde mu byla peněženka včetně obsahu předána.

Written by Petr Černohorský