I v prvním dubnovém týdnu kostelečtí strážníci pokračují v preventivní kontrolní činnosti odlehlých lokalit, kde se nacházejí ještě v této době zazimované rekreační objekty. Kontrolní činností nebylo zjištěno žádné poškození objektů, či vniknutí na oplocené pozemky.

 

 

Written by Petr Černohorský