Dne 4.4.2022 kostelečtí strážníci řešili založenou černou skládku, jednalo se o stavební materiál a nábytek. Šetřením se podařilo dohledat původce odpadu. Tento vše na své náklady odstranil.

Written by Petr Černohorský