Dne 31.3.2022 přijala hlídka kosteleckých strážníků oznámení o dopravní nehodě na páteřní komunikaci I/11. Strážníci se neprodleně dostavili na místo nehody, kde dle požadavku velitele zásahu  usměrňovali  silniční provoz po dobu šetření nehody  až po zprůjezdnění komunikace. Na místě spolupráce s lékařskou ZS, HZS, JPO Kostelec nad Orlicí  a PČR.

Written by Petr Černohorský