Dne 18.2.2022  kostelečtí strážníci na přijatou žádost usměrňovali silniční provoz na páteřní komunikaci I/11 v katastru města z důvodu bezpečnostního řezu vzrostlých dřevin přilehlých ke komunikaci. Po provedení prací a úklidu komunikace byl provoz neprodleně plně obnoven.

Written by Petr Černohorský