usměrňování silničního provozu

usměrňování silničního provozu

Dne 18.2.2022  kostelečtí strážníci na přijatou žádost usměrňovali silniční provoz na páteřní komunikaci I/11 v katastru města z důvodu bezpečnostního řezu vzrostlých dřevin přilehlých ke komunikaci. Po provedení prací a…
asistence

asistence

Dne 17.2.2022 následkem vichřice zjištěna uvolněná plechová krytina na střeše Sdruženého klubu Rabštejn. Z důvodu možného pádu strážníci uzavřeli prostor a kontaktovali HZS - JPO Kostelec nad Orlicí. Po dobu…