V místní části Kostelce nad Orlicí – Skála byl strážníkům oznámen vrak osobního motorového vozidla. Po zadokumentování vozidla a provedení nezbytných úkonů např. zjištění provozovatele byly poznatky předány příslušnému odboru města, který  vyzve provozovatele vozidla k odstranění vraku.  V případě, že ze strany provozovatele nedojde k odstranění  po zákonné době k odstranění vraku město tento sám odstraní na náklady provozovatele.

Written by Petr Černohorský