Dne 18.12. přijali kostelečtí strážníci žádost o pomoc od průvodčího vlakové soupravy z důvodu  zdravotnících potíží přepravované osoby.  Strážníci po příjezdu vlakové soupravy do stanice provedli kontrolu životních funkcí u osoby, která nebyla schopna komunikace.  Osoba byla vynesena z vlaku do stanice, kde strážníci postiženému kontrolovali do příjezdu RZS životní funkce a poskytli tepelný komfort. Po příjezdu RZS  osoba předána  do  péče lékaře.

Written by Petr Černohorský